Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

MP: ”Finns kryphål i dagens överenskommelse”

Partisekreterarna är de som ansvarar för bidragsfrågan i respektive riksdagsparti. Öppna bidrag söker samtliga partisekreterare för intervjuer.

Först ut i intervjuserien är Anders Wallner, Miljöpartiets partisekreterare som gläds åt att lagförslaget som är på gång men ändå oroas över tänkbara kryphål i det kommande lagförslaget.

Ett tips innan ni läser: jämför Miljöpartiets intäkter med övriga riksdagspartier.

Stödjer Miljöpartiet lagreglerad redovisning av partibidragen?
Definitivt. Vi är väldigt glada att det nu äntligen finns en majoritet för en sådan lagstiftning. Vi har drivit det under väldigt lång tid. Vi får se vad som blir skillnaden mellan lagförslaget och den överenskommelse som nästan alla partier arbetar efter i dag. Några frågetecken återstår om man ska lycka täppa till de kryphål som finns.

Vad i den nuvarande överenskommelsen vill ni ändra på?
Det som känns viktigast för mig är dels att komma åt personvalskampanjer, alltså att enskilda personer samlar in pengar till sin egen personvalskampanj. Det är inte regelerat i dagens överenskommelse, som bara omfattar riksorganisationerna.

Det andra som jag vill komma åt är lokala avdelningars insamlingar och bidrag, där Miljöpartiet på lokal eller regional nivå bara är uppmuntrat att följa samma redovisningsregler som riksorganisationen. Det måste också omfattas i en lagstiftning. Det låter på justitiedepartementet som att de två sakerna ska vara med i lagstiftningen.

”Viktigast är att komma åt personvalskampanjer och lokala, regionala organisationer”

Den sista saken vi driver är att lagförslaget även bör omfatta andra organisationer som samlar in pengar för att ett eller flera partier ska bli valda. Alltså att man kan starta en juridisk organisation som fungerar som insamlingsstiftelse, och som har som syfte att köpa reklamplats eller arrangera ytor för ett eller flera partiers valkampanj. De organisationerna bör också omfattas av de nya reglerna, men det verkar som att lagförslaget inte kommer att täcka dem. Där är jag fortfarande lite orolig.

Då kan man outsourca sin insamlingsverksamhet och därmed kringå en lagstiftning.

Skulle man inte riskera att inskränka föreningsfriheten genom att ha med även den aspekten?

Det kan man tycka. Men detta handlar om organisationer som finns till i syfte att bedriva valrörelser eller stötta ett parti. Det finns andra organisationer som är aktiva i valrörelsen för att uppmärksamma vissa sakfrågor och de omfattas förstås inte. Det gör däremot den sortens organisationer som finns till för att vara insamlingsstiftelser i princip.

Min farhåga är att när man som parti som har haft en omfattande insamlingsverksamhet märker att det blir lagstiftning så hittar man en annan konstruktion så att de personer som vill vara anonyma kan donera pengar till organisationer som partiet sedan köper tjänster av för symboliska summor. På så sätt kringgår man en lagstiftning.

Kan man på riksnivå förmå lokala och regionala organisationer att också redovisa sina intäkter?
Det tycker jag vore rimligt. Som jag förstår det på Justitiedepartementet så håller man på att titta på den möjligheten. Jag tror inte att något parti har gemensam redovisning för hela sin organisation, inklusive regionala och lokala avdelningar. Vi vill inte få en lagstiftning som tvingar partierna att ha en ensam redovisning för hela organisation. Det vore oerhört problematiskt för partierna.

”Lagförslaget bör omfatta insamlingsorganisationer vid sidan om partierna”

Däremot bör det finnas samma principer för när man donerar till Folkpartier i Skåna eller till Socialdemokraterna i Lund som när man ger pengar nationellt. Den här lagstiftningen måste ta chansen att täppa till den farhåga jag kan känna att personer och företag köper inflytande i partierna. Om det är reglerat på riksnivå samtidigt som man kan donera pengart till andra nivåer av partiet så finns den farhågan kvar hos människor. Då har lagen misslyckats.

Vilken bör vara den lägre gränsen för offentliga bidrag?
Vi har inte föreslagit någon förändring från den överenskommelse som ligger. 20 000 kronor gäller.

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Det har vi inte lagt några förslag på än. Vi avvaktar vad Justitiedepartementet kommer fram till.

Det är en sak att redovisa intäkter, en annan att göra de tillgängliga för allmänheten. Har ni några tankar kring det?
Det finns ett par initiativ där en oberoende aktör samlar in och tillgängliggör så att man slipper höra av sig till varje parti. Det ska vara redovisat på partiernas hemsidor. Jag tror att det vore ännu bättre att någon oberoende aktör samlar siffrorna på en och samma sida.

Vilka organisationer avser posten ”Från sido- och lokalorganisationer” i er intäktsredovisning för 2011?
Det handlar om lokalavdelningar och närstående organisationer som ungdoms- och studentförbundet köper tjänster av riksorganisationen. Antingen är det rena köp av tjänster som om riksorganisationen sköter ekonomihanteringen åt Miljöpartiet i någon stad så betalar de en avgift för det. Det finns också en rekommendation till våra lokalorganisationer att donera pengar till centralorganisationen.

Vad avser posten ’Övrigt överskott finansiell verksamhet’?
Det avser räntor på bankkonton och räntefond för 2011.