Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

Sveriges ”högriskområde för korruption”

Öppna bidrag är en kampanj av Transparency International Sverige.

Vi är en oberoende ideell organisation som verkar för ökad öppenhet och insyn i det svenska samhället.

Vad gäller partifinansiering förespråkar vi en så långtgående lagreglering som möjligt. Ett lagförslag bereds just nu av justitiedepartementet. Läs mer om var partibidragsfrågan ligger nu.

Ett annat lästips är förstås TI Sveriges ”[PDF] positionspapper om partifinansiering” (2012).

Transparency International, vars internationella sekretariat har säte i Berlin, arbetar mycket med partifinansieringsfrågor runtom i världen.

”Partifinansiering är ett högriskområde för korruption; inte ens länder som tillskrivs låga korruptionsnivåer – såsom Sverige eller Schweiz – har skyddat sig mot den risken.”[PDF] Transparency Internationals korruptionsstudie av Europa (2012)

Bland annat har TI publicerat en rapport som tittar närmre på hur europeiska partier finansieras och vilka redovisningskrav som ställs: [PDF] Political party integrity: More accountable, more democratic.

Även om de flesta europeiska länder har lagstiftat krav på redovisning av partiernas finansiering – förutom t.ex. Sverige – så har Transparency International påtalat brister i dessa krav. Ofta brister insynen i bidrag från näringslivet.

Se även Transparency Internationals [PDF] Standards on political funding and favours.