Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

Regeringens ”uppenbara motsträvighet”

På diplomatspråk hamnar beskrivningen ”uppenbart motsträvig” bland de hårdaste av ordalag.

Det verkar som att Greco, Europarådets organ för korruptionsbekämpning, tog i från tårna när de i april 2011 kritiserade Sveriges oförmåga att agera i frågan om öppen partifinansiering.

”[Sveriges] uppenbara motsträvighet… gör att svaret inför Grecos rekommendationer bedöms som ’fullt otillfredställande'”Grecos utvärdering av Sveriges arbete med insyn i partifinansieringen, april 2011

Grecos sju rekommendationer – som bland annat gällde öppen finansiering av valkampanjer, ett förbud mot anonyma bidrag till partier och bättre insyn i partiernas finanser på alla nivåer – har ändå bidragit till att svenska partier börjat ta bidragsfrågan på större allvar.

Statsvetaren Gullan Gidlund säger till exempel i intervjun med Öppna bidrag att svenska partier blivit mer medvetna om hur sluten partifinansiering ses internationellt.

Grecos kritik har vägt tungt när parti efter parti i Sverige börjat stödja lagstiftad lagreglering. Sverigedemokraterna är de enda som fortfarande motsätter sig öppna bidrag från privatpersoner.

I sin senaste utvärdering från december 2012 står Greco fast vid att Sveriges svar inför rekommendationer är fullt otillfredställande, men välkomnade att ett lagförslag är på gång.

Frågan som återstår är om lagförslaget kommer att leva upp till Grecos rekommendationer.