Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

KD: ”Våra riktlinjer går längre än lagförslaget”

Partisekreterare är de som ansvarar för organisationsfrågorna i ett parti, till skillnad från partiordföranden som leder det politiska arbetet.

Vi har tidigare pratat med Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner om redovisning av partiernas intäkter.

I dag står Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare för Kristdemokraterna, på tur.

Hon menar att partiets egna riktlinjer verkar gå längre än det kommande lagförslaget. Trots det vill hon inte se ett mer omfattande lagförslag.

Ett tips innan du läser är att jämföra Kristedemokraternas intäkter med de andra partierna.

Stödjer Kristdemokraterna lagreglerad redovisning av partibidragen?
Ja. Vi vill ha en lag som tydliggör att partierna ska redovisa bidrag över 20 000 kronor.

Vad i den nuvarande överenskommelsen vill ni ändra på?
Vi vill lägga till fler moment, bland annat om att redovisa bidrag som partiet får över 20 000 kronor.

Vill KD att partiernas lokala och regionala organisationer också ska redovisa sina intäkter?
Vi har själva antagit regler inom partiet som innebär att bidrag över 5 000 kronor på lokalavdelningsnivå ska redovisas. På den lokala nivån kan en lägre summa ha större betydelse.

Men vill ni att det krävs av lagförslaget?
Det är knepigare. Vi får se vad lagförslaget kommer att innehålla. Det är i många fall små ideella föreningar som inte har så utbyggd administration. De sköts ideellt.

”Vilken form det redovisas i får vi återkomma till inför valåret”

Kristdemokraterna är inte ett parti som tar emot gåvor i dag och har heller inte haft några propåer om att få det.* Vi har svårt att avgöra hur mycket mer administration det blir för ideella föreningar. Därför har vi inte tagit ställning till det.

Däremot har vi själva lagt upp riktlinjer och kommit överens inom partiet att skulle man få bidrag över 5 000 kronor så ska det redovisas.

Redovisas öppet eller internt?
Om det kommer in bidrag så kommer de att redovisas öppet. Man måste veta vilken kandidat som har fått det.

Det är inte bara partiet utan individuella kandidater som omfattas av våra egna riktlinjer – som är mycket mer omfattande, tror jag, än det kommande lagförslaget. Det ska vara transparent vem som har gett stödet. Men vilken form det redovisas i får vi återkomma till inför valåret.

Om ni inte uttryckligen stödjer det i lagstiftningen, ställer ni interna krav på övrig redovisning av annat än bidrag från privatpersoner?
Vi har inte sett något lagförslag. Jag kan inte uttala mig om hur det blir. Däremot har antog vi själva regler i höstas med 5 000 kronor som gräns för vad partiet tar emot eller vad partiet tar emot i anonyma bidrag.

Lämnar man inte ett kryphål för anonyma bidrag om lokala och regionala organisationer inte omfattas av redovisningskrav?
För mig är de demokratiska beslut man fattar i en ideell organisation lika tunga som ett lagkrav. Det är en förtroendefråga att man lever upp till de beslut som fattas.

”Vi tar inte emot bidrag från närstående organisationer och har aldrig gjort”

Som jag sa kan vi idag inte helt överblicka konsekvenserna eftersom vi inte sett ett lagförslag.

Det handlar ju där om en annan slags administration, möjligen. Eftersom vi själva antagit skarpare krav, både för lokal och riksnivå samt parti och kandidat, än vad som hittills diskuterats välkomnar vi en lagstiftning. Så snart vi sett den kan vi kommentera den.

Det bör sägas att varje avdelning och distrikt hos oss är egna föreningar. Vi har ingen gemensam redovisning. Däremot måste alla, efter de nya reglerna, redovisa bidrag över 5 000 till parti eller person.

Övriga intäktskällor som till exempel bidrag från närstående organisationer, omfattas de av era interna riktlinjer?
Vi tar inte emot några bidrag från närstående organisationer och har aldrig gjort.

Men det kan väl ändå kommuniceras i en redovisning, även om det inte förekommer?
Ja, absolut. Men det har vi redan talat om. Vi tar inte emot bidrag från företag eller organisationer så det är alldeles klart.

Bör intäkter till personvalskampanjer omfattas av lagen om redovisning?
5 000 är gränsen på den lokala nivån – både till partiet och till personvalskampanjer.

Får allmänheten veta namnen på de personer som gett er över 20 000 kronor?
Ja. Och det tycker vi ska lagfästas, vad gäller gränsen 20 000 kronor. Vad gäller 5 000 så är det vårt eget och dr kommer vi att offentligt redovisa vem som har gett bidrag till vem.

Hur bör intäkterna göras tillgängliga för allmänheten?
Det har vi inte tittat på än. Det återstår att se och vi kommer att titta på det inför valåret.

”Demokratiska beslut i en ideell organisation lika tunga som ett lagkrav”

Vi har inte varit i den situationen tidigare men vi kommer att se över det så att det blir lättillgängligt både för medlemmar och andra som är intresserade av informationen.

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Det är svårt att se vilka sanktioner man kan ha. Vi har inte haft några diskussioner än mellan partierna vilka dessa skulle kunna vara. Vi får se vad lagförslaget kommer till. Vi har inte sett några givna sådana.

Vi har inte själva sanktioner inom partiet, utan är man med i en demokratisk förening står man upp för de stadgar och regler som bestäms.

*Efter intervjuns publicering bad Acko Ankarberg Johansson att få ändra denna mening och tillade:

”Kristdemokraterna har hittills inte fått så mycket gåvor från privatpersoner generellt sett. Vanligast är alla de som varje månad sänder in en gåva till partiet om 100–150 kronor. Därför har frågan knappt varit uppe för diskussion. Och vi tar inte emot från organisationer eller företag.”

Klicka här för att titta närmre på Kristdemokraternas intäkter.