Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

M: ”Vi tar inte emot bidrag från företag”

Moderaternas partisekreterare Kent Persson tillträdde dagen efter att hans företrädare skrev att partiet ville lagreglera bidragsredovisningen.

Den nye partisekreteraren har inte bytt kurs.

Vi pratade med honom om hur omfattande lagförslaget bör vara och hur Moderaterna redovisar inkomster av stiftelser partiet deläger.

Under ”företag och juridiska personer” redovisas nämligen 0 kronor både för 2010 och 2011.

Stödjer Moderaterna lagreglerad redovisning av partibidragen?
Ja.

Vad i den nuvarande överenskommelsen vill ni ändra på?
Överenskommelsen ligger till grund för justitiedepartementets arbete med att ta fram lagstiftning. Vår utgångspunkt är att få fram en bred lagstiftning.

Vill ni att partiernas lokala och regionala organisationer också ska redovisa sina intäkter?
Ja.

Bör intäkter till personvalskampanjer omfattas av lagen om redovisning?
Som sagt: justitiedepartementet tittar på detta och vår utgångspunkt är en bred lagstiftning som omfattar partiernas verksamhet. Det är rimligt.

Personval ingår i det politiska arbetet. Vi har partival i Sverige med personvalsinslag. En bred lagstiftning bör omfatta lokala och regionala organisationer, sidoorganisationer och enskilda kandidater.

”Bakåt i tiden har Moderaterna tagit emot pengar av stiftelser vi själva äger och förfogar över.”

Vilken bör vara den lägre gränsen för offentliga bidrag?
Vi redovisar bidragen i dag. Nivån mellan partierna (20 000 kronor) är en rimlig utgångspunkt i arbetet.

Får allmänheten i dag veta namnen på de personer som gett er över 20 000 kronor?
Ja.

Vid kontakt med partiet?
Vi redovisar på vår hemsida bokslut sedan 2011 som går att ta del utav. Där redogörs det för hur mycket pengar vi har fått in i insamling, hur många det är som har skänkt pengar och hur många som har skänkt över 20 000 kronor.

Det är ingen som har gjort det. Annars hade vi redovisat det.

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Nu är inte jag lagstiftare utan det där får justitiedepartementet ta fram. Utformningen av lagstiftningen ligger ju nu hos justitiedepartementet.

Hur bör intäkterna göras tillgängliga för allmänheten?
Det ingår i överenskommelsen. Vi redovisar i dag hur våra intäkter ser ut. Det går att hämta i våra bokslut.

Inför valet 2010 skapade Moderaterna ”Återvalsfonden”. Var i intäktsanalysen för 2010 redovisas bidrag därifrån?
Jag tar ansvar för den tid som jag är partisekreterare och svarar på frågor från det att jag tillträdde och framåt.

Jag är partisekreterare sedan 20 april 2012. Jag tar ansvar för det som ligger framåt i tiden.

Saker som rör tiden innan dess får du ta med den som var partisekreterare då.

Ett bidrag från en stiftelse i dag, var skulle det hamna?
Det är bara att titta på bokslutet för 2011. Där står det klart och tydligt.

Under juridiska personer och företag alltså?
Vi tar inte emot pengar från företag. Vi har inte gjort det de senaste åren. Bakåt i tiden har man tagit emot från stiftelser som vi själva äger och förfogar över.

Sedan mitten av 1970-talet har vi inte tagit emot bidrag ifrån juridiska personer. Sedan har vi ett antal stiftelser som vi är delägare i. Där har det förekommit ekonomiska transaktioner.

”Vi har inte tagit emot mer än 20 000 av någon enskild person”

Men de diskussionerna får du ta med de som har ansvaret för den tiden. Det kan du också hitta i bokslutet på hemsidan. Jag utgår ifrån att du har gjort det innan du intervjuar mig?

Ja. Men jag undrar var det skulle redovisas i dag?
Vi tar inte emot sådana bidrag. Det kan du hitta i vårt bokslut.

Inga bidrag från stiftelser över huvud taget?
Vi har inte tagit emot från juridiska personer, nej.

Det verkar oklart eftersom det står 0 kronor från företag eller juridiska personer i intäktsanalysen för 2010.*
De frågorna får du ta med den som var ansvarig då. Jag kan inte redogöra för hur det fungerade 2010.

*Moderaternas pressekreterare Anna Lööf sade efter intervjun att bidrag från Moderaternas återvalsfond 2010 redovisades under ”bidrag från privatpersoner”.