Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

SD: ”Vi stödjer inte lagreglerad redovisning”

Sverigedemokraterna är Sveriges mest slutna riksdagsparti. Det finns ingen överskådlig information om partiets intäkter.

I den snåriga partibidragsfrågan är det i dag bara SD som motsätter sig öppen redovisning av bidrag som överstiger 20 000 kronor. Men partiet har inte alltid varit säkra på sin sak.

”Vi kan vara öppna för att man lagstiftar om att man måste redovisa högre belopp.”
SD:s partisekreterare Björn Söder till SR Ekot, december 2011

SD har alltså tidigare öppnat för att redovisa sina större bidragsgivare. Men i november sa Björn Söder i en intervju med TT att partiet inte kommer att ge sitt stöd till ett förslag där bidrag på över 20 000 kronor namnges.

Vi fick tag på pressekreteraren Martin Kinnunen via Twitter och ringde upp för att ställa några frågor om partiets motsträvighet i frågan:

Vilket är läget med era intäkter, om det inte är så att de inte finns tillgängliga?
I partistyrelsen har man kommit fram till vad jag inte kan tolka som något annat än att man ställer upp på den gamla överenskommelsen. Däremot tycks den vara död och på grund av det har man inte sammanställt de här dokumenten.

Partiets årsredovisning säger i princip hur stora bidragen är från olika håll. Där kan man se hur mycket pengar som kommer från staten, hur mycket som kommer från privatpersoner och lokalnivå. Allt
är inte uppspaltat, men det kan vi ta fram.

Däremot har vi sagt att vi av flera skäl inte vill offentliggöra namn på privatpersoner som skänker bidrag till oss.

Det är väl en del av överenskommelsen?
Ja. Men det fanns en annan överenskommelsen tidigare. Partierna har skapat intäktsredovisningar under flera år där man har redovisat hur stora bidrag man har fått av privatpersoner, juridiska personer och så. Det har vi inget problem med.

Däremot har vi inte ställt oss bakom gränsen om 20 000 kronor.

”För oss handlar det framförallt om att värna våra bidragsgivares säkerhet.”

Så ni stödjer inte en lagreglerad redovisning?
Nej, och det har med flera saker att göra. Dels har det med valhemligheten att göra. Men för oss handlar det framförallt om att värna våra bidragsgivares säkerhet.

På vilket sätt?
Vi har ett väldigt problematiskt politiskt klimat i Sverige i dag och det är något vi har upptäckt själva. Jag har till exempel fått erfara det. Det finns en hotbild mot sverigedemokrater och det skulle definitivt finnas en hotbild mot personer som stödjer Sverigedemokraterna ekonomiskt.

Nu är detta framförallt en principiell fråga eftersom vi får förhållandevis få bidrag från privatpersoner och de som skänker till oss är inte människor med mycket pengar, snarare låg- och medelinkomsttagare. Jag tror att medelbidraget som skänks är om 500 kronor.

Hur ser du på andra partiers finansiärer och intäktskällor? Är det inte en viktig princip att få veta vilka intressen som spelar in där?

Ja, men just vad gäller privatpersoner så kan inte det ge samma vikt, som vi ser det. Skulle det vara stora, multinationella företag som ger pengar till partiet vore det nog inget problem för vårt parti. Men det handlar just om bidrag från privatpersoner.

”Jag tror att medelbidraget som skänks är om 500 kronor.”

Det är också väldigt uppenbart för alla vilken politik Sverigedemokraterna går till val på. Vi har partistämmor vartannat år, det antas manifest och det blir väldigt tydligt vilken politik partiet går till val på. Därmed finns inte den förtroendeproblematiken.

Sedan handlar det om säkerhet. Vi skulle behöva säga till folk att vi inte vill att de skulle skänka pengar till oss och därmed dra på sig den hotbilden.

Det är vad vi skulle säga om den här lagen. Det är där man måste börja.

Om man blickar mot USA, till exempel, så har man ett tydligt register av bidragsgivare, men där är det accepterat att inte ha samma strömlinjeformade åsikter, att ha kontroversiella åsikter. Det är aldrig så att man har möten och att en mobb kommer och attackerar mötena. Det är kanske där man måste börja först.

Men offentliggör informationen förutom namn på bidragsgivare?

Ja.

Då skulle vi gärna ta del av den till vår intäktssammanställning.

Det kan vi ordna.**

*Enligt Brottsförebyggande rådet (sid 27) upplever sig 49 procent av SD:s företrädare vara utsatta för hot, en siffra som är betydligt högre än för andra partier.

**Intervjun gjordes 4 april. I dag, två veckor senare, har Öppna bidrag ännu inte fått några intäktsuppgifter från SD.