Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

FP: ”Det viktiga är att det blir lagstiftning”

Folkpartiet är det regeringsparti som längst drivit frågan om öppna partibidrag. Partiets Carl B Hamilton, ordförande för riksdagens EU-nämnd, kallade partibidragen en ”klassisk grogrund för korruption” i en rapport som kom 2010.

Där håller Transparency International Sverige och Öppna bidrag med.

Vi har intervjuat FP:s partisekreterare Nina Larsson om det kommande lagförslaget:

Stödjer Folkpartiet lagreglerad redovisning av partibidragen?
Absolut. Det är en fråga vi har drivit i många år.

Vad i den nuvarande överenskommelsen vill ni se eller inte se i ett lagförslag?
Det finns väl inget i överenskommelsen som vi inte vill se i lagstiftning. Det viktigaste är att vi får en öppen redovisning där det blir tydligt för människor var partierna får sina pengar ifrån.

Exakt vilka skärningar och hur redovisningen ska gå till är ingenting som partiet har någon åsikt om. Det finns olika varianter. Det viktiga är att det blir lagstiftning och att var och en öppet ska kunna ta del av varifrån partierna får sina pengar.

Vill Folkpartiet att partiernas lokala och regionala organisationer också ska redovisa sina intäkter?
Vi är absolut öppna för det. När man går ner på en mindre nivå så bör det dock följa med att det blir hanterbart.

Det är en sak att sätta redovisningskrav på en riksomfattande organisation som har möjlighet att verkligen sköta det på ett bra sätt. För vår del, för närvarande, när vi rör oss i lokalföreningar exempelvis så är det föreningar med väldigt små resurser.

Det är relevant att alla delar av organisationen berörs av redovisningen. Men när det gäller väldigt små delar av partiet som i allt väsentlig tar emot statligt partistöd så bör redovisningskraven vara rimliga i förhållande till vilka summor det rör sig om.

”Det viktigaste är att vi får en öppen redovisning där det blir tydligt för människor var partierna får sina pengar ifrån.”

Bör intäkter till personvalskampanjer omfattas av lagen om redovisning?
Det stödjer vi absolut. Det återstår att se vad det finns för förslag om hur det ska gå till.

I dagsläget har jag svårt att tro att det rör sig om några stora summor som personer driver in. Men öppenhet bör råda inom partiernas alla delar och även gälla kandidater. Det tycker jag.

Men exakt hur det ska redovisas kan diskuteras.

Vilken bör vara den lägre gränsen för offentliga bidrag?
Vi har ställt oss bakom den gräns om 20 000 kronor som föreslogs i utredningen 2004.

Får allmänheten i dag veta namnen på de personer som gett er över 20 000 kronor?
Ja. Det är extremt sällan som det händer. Vi hade en donation över 20 000 – jag tror att den var på 25 000 kronor till förra valet eller valet före det – och vid förfrågan så har vi namngivit den personen. Det har vi gett ut.

Men det har krävt en kontakt med partikansliet?
Ja. Vid förfrågan så har vi gett ut namnet.

”…öppenhet bör råda inom partiernas alla delar och även gälla kandidater.”

Hur bör intäkterna göras tillgängliga för allmänheten?
Det har vi inga synpunkter på. Huvudsaken är att det är öppet. Exakt vilka former man använder har jag inga synpunkter på, men det ska vara tillgängligt och öppet på ett enkelt sätt.

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Det är en bra fråga. Det avvaktar vi också. Vi har inga direkta partiåsikter vad sanktionsmöjligheterna ska vara. Det bör i alla fall vara på en sådan nivå att det verkligen blir kännbart om man bryter mot det.