Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
Tillbaka till första sidan

V: ”Vi vill öka vårt oberoende”

Sist ut i vår intervjuserie med riksdagspartierna är Vänsterpartiet. Hela 94 procent av Jonas Sjöstedts partis intäkter 2011 kom i form av statliga anslag.

Vi ringde upp Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets ledamot i Konstitutionsutskottet, för att se hur partiet ställer sig till det kommande lagförslaget.

Stödjer Vänsterpartiet lagreglerad redovisning av partibidragen?
Ja.

Finns det något i den nuvarande överenskommelsen vill ni ändra på?
Som diskussionen går, som jag förstår det, kommer lagregleringen att bygga mycket på den överenskommelsen. Men det finns också andra ingångar man kan ha. Vi avvaktar lagförslaget så utgår vi ifrån det.

Överenskommelsen omfattar inte lokala och regionala organisationer ute i landet. Hur ser ni på det?
Det är en kritik som Greco har och vi tycker det är bra att ha en reglering för alla nivåer. Sedan är frågan hur det ska se ut och hur det ska gå till. Har man inte med redovisningen alls på lokal och regional nivå så skulle det bli väldigt konstigt.

Är det något ni skulle stödja i ett lagförslag?
Absolut.

Bör intäkter till personvalskampanjer omfattas av lagen om redovisning?
De ska absolut omfattas. Det är också en finansiering. Det här handlar om att visa vilka ekonomiska intressen som finns i politiken och det kan gälla såväl personval som partier.

Vilken bör vara den lägre gränsen för offentliga bidrag?
Det som sades i överenskommelsen var 20 000 kronor. Vi tycker att det är en ganska väl avvägd summa. Det handlar om att det ska vara görligt; att det ska vara möjligt att hantera.

Så att man slipper redovisa mindre bidrag, alltså?
Ja. Om någon går på marknaden och lägger tjugo spänn i en bössa tycker vi inte att det ska behöva redovisas.

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Det har vi inte gått in i någon diskussion om.

Hur bör intäkterna göras tillgängliga för allmänheten?
Vi har sedan förra året vårt bokslut och vår mall för intäkter på vår hemsida. Det tänker vi fortsätta ha.

Hur ser ni på insamlingsorganisationer och så, organisationer som är fristående men vars uppgift är att samla in pengar till partiet?
Där måste vi fundera på hur vi gör. Vi kan inte bygga ett system där ett parti kan skapa en liten organisation vid sidan av som i praktiken ägs utav partiet men där finansieringen är hemlig. Det är klart att det måste regleras. Men vi har inget lagstiftningskansli hos oss som har funderat på hur detta skulle se ut i lagtext. Det jobbar Regeringskansliet på just nu och ska återkomma.

Hur ser ni på att statliga anslag utgjorde 94 procent av era intäkter 2011?
Vi tycker att det är ett problem att vi har för lite intäkter från annat håll. Vi vill öka vårt oberoende.

Hur vill ni göra det?
Vi har bland annat jobbat med att se till att folk som har uppdrag inom partiet betalar in mer till organisationen. Vi vill också öka möjligheten att ha allmänna bidragskampanjer för att få in stöd till partiet.