Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen

Fördjupning

Debatten om redovisning av partiernas finansiering har pågått länge i Sverige. Det har även förekommit skarp internationell kritik från Europarådets organ för korruptionsövervakning, Greco.

Nedan har vi samlat olika lästips för den som vill fördjupa sig i frågan. Först en kort redogörelse för bakgrunden till det lagförslag som justitiedepartementet väntas lägga fram under våren 2013.

Var ligger frågan nu?

Sedan år 1980 har Sveriges riksdagspartier på central nivå ingått frivilliga överenskommelser om öppen redovisning av intäkter, den senaste från år 2000.

Men i praktiken har överenskommelsen inte lett till god insyn i partiernas intäkter. I praktiken råder ingen insyn i finansieringen av personvalskampanjer, inte heller i partiernas lokala eller regionala organisationers intäkter.

Ett förslag om öppen redovisning bereds nu av Justitiedepartementet. Riksdagen väntas ta ställning till det under hösten 2013.

Läs mer om Transparency International Sveriges ståndpunkt i positionspappret [PDF] Finansiering av politiska partier.

Lästips