Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
1 procent

Andelen privata bidrag av Moderaternas totala intäkter 2011

FP: ”Det viktiga är att det blir lagstiftning”

Folkpartiet är det regeringsparti som längst drivit frågan om öppna partibidrag. Partiets Carl B Hamilton, ordförande för riksdagens EU-nämnd, kallade partibidragen en ”klassisk grogrund för korruption” i en rapport som kom 2010.

Där håller Transparency International Sverige och Öppna bidrag med.

Vi har intervjuat FP:s partisekreterare Nina Larsson om det kommande lagförslaget:

Stödjer Folkpartiet lagreglerad redovisning av partibidragen?
Absolut. Det är en fråga vi har drivit i många år.

Vad i den nuvarande överenskommelsen vill ni se eller inte se i ett lagförslag?
Det finns väl inget i överenskommelsen som vi inte vill se i lagstiftning. Det viktigaste är att vi får en öppen redovisning där det blir tydligt för människor var partierna får sina pengar ifrån.

Exakt vilka skärningar och hur redovisningen ska gå till är ingenting som partiet har någon åsikt om. Det finns olika varianter. Det viktiga är att det blir lagstiftning och att var och en öppet ska kunna ta del av varifrån partierna får sina pengar.

Vill Folkpartiet att partiernas lokala och regionala organisationer också ska redovisa sina intäkter?
Vi är absolut öppna för det. När man går ner på en mindre nivå så bör det dock följa med att det blir hanterbart.

Det är en sak att sätta redovisningskrav på en riksomfattande organisation som har möjlighet att verkligen sköta det på ett bra sätt. För vår del, för närvarande, när vi rör oss i lokalföreningar exempelvis så är det föreningar med väldigt små resurser.

Det är relevant att alla delar av organisationen berörs av redovisningen. Men när det gäller väldigt små delar av partiet som i allt väsentlig tar emot statligt partistöd så bör redovisningskraven vara rimliga i förhållande till vilka summor det rör sig om.

”Det viktigaste är att vi får en öppen redovisning där det blir tydligt för människor var partierna får sina pengar ifrån.”

Bör intäkter till personvalskampanjer omfattas av lagen om redovisning?
Det stödjer vi absolut. Det återstår att se vad det finns för förslag om hur det ska gå till.

I dagsläget har jag svårt att tro att det rör sig om några stora summor som personer driver in. Men öppenhet bör råda inom partiernas alla delar och även gälla kandidater. Det tycker jag.

Men exakt hur det ska redovisas kan diskuteras.

Vilken bör vara den lägre gränsen för offentliga bidrag?
Vi har ställt oss bakom den gräns om 20 000 kronor som föreslogs i utredningen 2004.

Får allmänheten i dag veta namnen på de personer som gett er över 20 000 kronor?
Ja. Det är extremt sällan som det händer. Vi hade en donation över 20 000 – jag tror att den var på 25 000 kronor till förra valet eller valet före det – och vid förfrågan så har vi namngivit den personen. Det har vi gett ut.

Men det har krävt en kontakt med partikansliet?
Ja. Vid förfrågan så har vi gett ut namnet.

”…öppenhet bör råda inom partiernas alla delar och även gälla kandidater.”

Hur bör intäkterna göras tillgängliga för allmänheten?
Det har vi inga synpunkter på. Huvudsaken är att det är öppet. Exakt vilka former man använder har jag inga synpunkter på, men det ska vara tillgängligt och öppet på ett enkelt sätt.

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Det är en bra fråga. Det avvaktar vi också. Vi har inga direkta partiåsikter vad sanktionsmöjligheterna ska vara. Det bör i alla fall vara på en sådan nivå att det verkligen blir kännbart om man bryter mot det.

SD spelar samma gamla kort

Aftonbladets TV-program Partigprogrammet handlade i förra veckan till stor del om partibidragen och det lagförslag som just nu tas fram bakom stängda dörrar på Justitiedepartementet.

En av programmets tyckare, Carl Mellin, var inne på samma linje som vi på Transparency International Sverige:

”Det kanske inte är några skumheter – men det kan vi inte avgöra. Det kan varken journalister eller allmänheten göra”Carl Melin i Partiprogrammet, 16 maj 2013

I programmet talade Aftonbladets Lena Mellin med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som liksom partiets pressekreterare Martin Kinnunen spelade det gamla kortet om valhemligheten när han fick frågan varför enskildas bidrag till partier inte ska redovisas.

TI Sveriges och Öppna bidrags uppfattning är som sagt att långtgående insyn måste råda när det gäller partiernas pengar.

Dessutom bjöd Åkesson på det uttjatade påståendet att de som tar korruption på allvar bara inbillar sig att problemet existerar i Sverige:

”Det finns en allmän debatt kring den här frågan där man vill misstänkliggöra… det finns inget större problem i det avseendet i Sverige”SD:s Jimmie Åkesson i Partiprogrammet, 16 maj 2013

För en ordentlig och informerad diskussion om korruption i Sverige, se kapitlet ”Korruption i Sverige” i TI:s omfattande rapport Motståndskraft, oberoende, integritet – kan det svenska samhället stå emot korruption? från 2012.

Se även avsnittet av Partiprogrammet, där även Aftonbladets Anders Lindberg och Moderaternas och Socialdemokraternas partisekreterare Kent Persson och Carin Jämtin är med och diskuterar partibidragsfrågan.

Och förresten: var är det där lagförslaget? Våren har kommit och snart gått. Vi väntar fortfarande på att justitiedepartementet ska offentliggöra resultatet av sin slutna process.

Två miljoner

Fick Sverigedemokraterna i anonyma bidrag valåret 2010 (läs mer)

”Det finns alltid gråzoner i partibidragen”

Lagförslaget om redovisning av de politiska partiernas pengar är viktigt för svensk demokrati. Men det finns skäl att undra om det kommer att vara heltäckande nog.

Sandro Wennberg, kommunpolitiker för (S) i Värmdö kommun och medarbetare på pr-byrån Westander, hör till dem som befarar att förslaget kan bli ett slag i luften. Han har tidigare bland annat skrivit en rapport om partiernas pengar för Arbetarrörelsens tankesmedja.

Öppna bidrag pratade lite med Sandro Wennberg om det kommande lagförslaget – som väntas under våren – och vilka kryphål som sannolikt kommer att finnas kvar.

Har du några farhågor inför lagförslaget som väntas nu?
Jag har inte sett allt vad lagförslaget kommer att innehålla, men jag tycker att det finns stora risker med ett lagförslag som liknar den frivilliga överenskommelsen. Gör man ett lagförslag som bara bygger på att man ska tvinga Sverigedemokraterna att göra samma sak som de andra partierna så har vi inte kommit så långt.

Det finns stora brister i dag som inte den här frivilliga överenskommelsen täcker. Till exempel kan man samla in personvalsmedel utan någon som helst kontroll. Det finns ingenting som reglerar finansieringen av personvalskampanjer, inte ens den frivilliga överenskommelsen. Det finns ingenting om hur de lokala och regionala partiorganisationerna använder sina medel och hur de får sina pengar.

”Ett företag kan donera två miljoner kronor till Moderaternas kampanj i Stockholm… utan någon som helst insyn”

Enligt den nationella överenskommelsen måste man redovisa gåvor från juridiska personer från noll kronor, och gåvor från privatpersoner från 20 000 kronor och uppåt. Det räcker inte så långt om man tänker att man som privatperson eller företag kan pumpa in 100 000 kronor, eller två miljoner kronor, till en regional valkampanj.

Säg att ett företag vill donera två miljoner kronor till Moderaternas kampanj i Stockholm. Då kan de göra det utan någon som helst insyn.

Säg att någon vill finansiera en personvalskampanj med 200 000 kronor eller med gratis bussar eller annonsplatser. Det finns ingenting som reglerar det.

Om det här lagförslaget bara är något slags copy-paste av den frivilliga överenskommelsen så är det inte tillräckligt, tycker jag. Om man tänker på de amerikanska systemen och andra länder där man verkligen har lagreglerat både beloppsgränser och framförallt krav på transparens i donationer av olika slag, penningöverföringar och subventioner – dolda eller öppna – så finns det ingenting sådant i Sverige i dag. Jag är rädd att lagförslaget inte kommer att vara speciellt heltäckande.

Om lokala och regionala organisationer och personvalskampanjer skulle vara med i lagförslaget, finns det gråzoner utöver det och vilka är de i så fall?
Det finns alltid en gråzon i dolda subventioner. Det är jättesvårt att komma ifrån. Moderaterna finansierade en del av sina kampanjer 1998 och 2002 med väldigt höga annonsplatser i sin egen tidning, Medborgaren. Det var till exempel ett företag som säljer pennor som verkligen ville subventionera Moderaternas kampanjer för att VD:n eller någon i ledningen var sympatisör. Då gjorde tidningen så att företaget fick stora fakturor för annonserna för att stötta partiet. Det blev riktigt dyrt att vara annonsör i tidningen.

Samma sak går att göra med monterplatser. Socialdemokraterna och Moderaterna hade nyligen partikongresser. Där kan partierna ta vilka priser som helst för monterplatser.

Sidoorganisationer är inte heller reglerade: kvinnoförbund, ungdomsförbund och så vidare. Förutom anslagen från Ungdomsstyrelsen finns inga som helst kontroller för hur de finansierar sin verksamhet.

”Jag tycker inte att det finns någon helhetsbild kring detta”

Eller stiftelser. Inför valet 2006 fanns det något som hette ”Alliansens vänner”, vilket i mina ögon var en förtäckt insamlingsorganisation som skulle stå utanför överenskommelsen. Det finns ingenting som hindrar partierna att grunda stiftelser som syftar till att hjälpa ett parti att vinna röster. Hur reglerar man sådant?

Det finns många frågor, tycker jag, som inte ens är ställda i den här debatten.

Om vi tar tidningsreklamen som ett exempel så skulle de dyka upp inte som pengar från det företaget utan som ett bidrag från partipressen. Summan skulle ändå dyka upp i redovisningen i dagsläget.
Jo, men då måste man hitta ett sätt att kontrollera att partiägda företag, vilka avkastningskrav de har. Om Socialdemokraterna och SSU som ägare höjer sina avkastningskrav från A-lotterierna måste man fundera på hur pengarna redovisas.

Men det skulle väl gå att se de ökade intäkterna från A-lotterierna?
Jo, men du skulle inte kunna så hur de pengarna har kommit in i A-lotterierna. Säg att de börjar driva en annan typ av verksamhet också, att de till exempel börjar driva en tidning. Om de på den vägen får stora annonsintäkter från specifika organisationer som förtäckt subventionerar A-lotterierna, kommer det ändå bara synas i intäktsanalyserna att det har kommit pengar från A-lotterierna.

Jag tycker inte att det finns någon helhetsbild kring detta. Partierna har i dag ingen skyldighet att lämna ut sina räkenskaper. Det är bara när det blir en förundersökning och en rättsprocess kring partierna som de måste öppna sina böcker. I övrigt litar man på att revisorerna har tittat på det, även om de i själva verket bara tittar på partiets bokslut.

Du kan inte härleda att pengar kommer från en viss typ av aktör. Det är jag tveksam till att lagförslaget kommer att täcka. Jag har inget svar på frågorna men jag ställer de för att jag tycker att de är relevanta.