Öppna bidrag

Transparency International Sverige presenterar
en kampanj för insyn i partiernas pengar

TI Sverige

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare

Laddar...

Riksdagspartierna tog emot över fem miljoner från privatpersoner under 2011

Moderaterna mottog över sju miljoner i bidrag från privatpersoner under valåret 2010

22 procent av Socialdemokraternas intäkter kom från lotteriverksamhet (2011)

Vänsterpartiet tog emot 150 000 kr av företag eller juridiska organisationer (2011)

Centerpartiets egna bolag delade ut 110 miljoner till partiet under valåret 2010

Riksdagspartierna hade 76 miljoner i intäkter från sin finansiella verksamhet (2011)

Hur vet vi detta? Siffrorna gäller endast partiernas riksorganisationer. Hämta källmaterialet

För musen över diagrammet för att se bidragen
22 procent

av Socialdemokraternas intäkter 2011 kom från lotteriverksamhet

C: ”Vi är mindre beroende av skattebetalarna”

Centerpartiets intäkter är speciella. 2011 kom över hälften i form av intäkter från egna bolag.

Valåret 2010 var andelen ännu större: två tredjedelar, eller totalt 110 miljoner.

Skälet är att Centerpartiet sålde sin tidningskoncern Centerpress för sju år sedan. 1,8 miljarder tjänade partiet på affären, pengar som sedan dess placerats i investeringsbolag.

Partisekreteraren Michael Arthursson säger till Öppna bidrag att den stora andelen intäkter från egna bolag är någonting positivt; att Centerpartiet på så vis kan värna om sitt oberoende.

Samtalet visar också att Centerpartiet hittills är det mesta skeptiska av regeringspartierna till redovisning av partiernas intäkter i kommuner och landsting.

Som bekant menar vi på Transparency International Sverige att endast en lag som omfattar alla nivåer i ett partis verksamhet kommer att kunna garantera den öppenhet som krävs i en välfungerande demokrati.

Nedan vår intervju med Centerpartiets Michael Arthursson:

Stödjer Centerpartiet lagreglerad redovisning av partibidragen?
Ja. Vi vill ha en lagreglerad redovisning.

Vad i den nuvarande överenskommelsen vill ni ändra på?
Överenskommelsen är ingen lag. Det är en grundläggande skillnad. Sedan vill vi också att större bidrag från privatpersoner ska redovisas tydligt.

Vill Centerpartiet att partiernas lokala och regionala organisationer också ska redovisa sina intäkter?
Vi tycker det är viktigt att få en samlad bild. Ett första steg är att vi får en redovisning på nationell nivå av privatpersoner. Vi har inte gått in i detalj när det gäller den lokala och regionala redovisningen. Vi strävar åt det hållet men tar ett steg i taget.

Om det inte kommer på plats nu, ser ni inte en risk att pengarna helt enkelt tar en annan väg för att förbli anonyma?
Det är möjligt att det finns en sådan risk. Vi får utvärdera den i så fall. Det här ligger inom regeringskansliet, där man bereder ett lagförslag. Vi skulle behöva titta på hur det förslaget ser ut innan vi tar ställning i detalj.

Visst. Men det är också så att partisekreterarna har förhandlat om detta ett tag. Vad har ni haft för inställning där till lokala och regionala organisationer?
Vi har inte haft någon stor diskussion kring det. Vi tycker det är bra om man får en så full redovisning som möjligt.

Vår prioritet är att få en lag till stånd som också omfattar bidrag från privatpersoner över en viss nivå. Man har ju talat om 20 000 kronor. Där är vi inte ännu. Sedan vill vi gärna ha en så fullständig redovisning som möjligt. Vi vill ta oss framåt i den här frågan.

”..större bidrag från privatpersoner ska redovisas tydligt”

Primärt för riksorganisationerna, alltså?
Det är det viktigaste att få till stånd. Kan vi hitta en överenskommelse som omfattar lokala och regionala organisationer så är det säkert bra. Men det ligger inte överst på vår priolista.

Bör intäkter till personvalskampanjer omfattas av lagen om redovisning?
Ja. Där är det ännu tydligare att det blir ett bidrag till partiet som i hög grad rör på Europaparlamentsval och riksdagsval.

Vilken bör vara den lägre gränsen för offentliga bidrag?
Vi tycker att det vore ett bra steg om vi kom överens om en gräns på 20 000 kronor.

”Kan vi hitta en överenskommelse som omfattar lokala och regionala organisationer så är det säkert bra. Men det ligger inte överst på vår priolista”

Vilka sanktioner kan ni tänka er för partier som bryter mot lagen om redovisning?
Det har vi inte diskuterat. Det får vi titta på när vi diskuterar själva lagförslaget.

Hur bör intäkterna göras tillgängliga för allmänheten?
Vi har nu en överenskommelse där respektive parti publicerar en intäktsanalys på sin hemsida enligt en gemensam mall. Jag kan tänka mig att en sådan lösning är bra att ha även i fortsättningen.

Sedan kan det hända när vi har en lagstiftning att vi också får lämna in en redovisning till riksdagen eller så.

Ser ni något legitimitetsproblem i att en majoritet av era intäkter kommer från egna bolag?
Nej, tvärtom. Vi är mindre beroende av skattebetalarnas pengar än de flesta andra partier.

Att en betydligt mindre del av era intäkter kommer i form av statliga anslag grundade på till exempel riksdagsplatser, eller i form av medlemsavgifter, [än de andra partierna] är inte ett problem?
Jag kan inte riktigt se det. Det vore väl bra om alla partier hade ett större oberoende av offentligt partistöd.

Sverige ”naivt” och ”oskuldsfullt” om partibidragen

Dagens nyheters chefredaktör Peter Wolodarski medverkade i SVT:s morgonsoffa i morse och påpekade att Sverige inte har vaknat i frågan om partibidragen.

”Jag tycker att vi är naiva och oskuldsfulla i [frågan om lobbyister] – precis som med partibidragen. Vi tror att det bara är att låta alla agera efter bästa omdöme och det behövs ingen lagreglering, inga regelverk över huvud taget. Man kan skänka hur mycket man vill till ett politiskt parti utan att det syns i någon statistik.”Peter Wolodarski, SVT:s morgonsoffa, 3 maj 2013

DN:s ledarsida har tidigare tagit upp frågan.

Ett lagförslag om redovisning av bidragen har varit på gång en längre tid. Senaste beskedet från Justitiedepartementet var att ett förslag går ut på remiss ”under våren”.

Ett förslag som redan dröjt nästan tio år sedan saken utreddes kan förstås dröja ännu längre. Dock vore det allvarligt, eftersom regeringen säger att den avser att ha en lag på plats före nästa års allmänna val.

11 miljoner

Riksdagspartiernas bidrag från privatpersoner under valåret 2010

SD:s anonyma miljoner

I förra veckan hörde Sverigedemokraterna av sig till Öppna bidrag med sina intäktsuppgifter för 2010–2012.

Under 2010, året för det senaste allmänna valet i Sverige, tog partiet emot nära två miljoner kronor i privata bidrag. Ett eller flera bidrag översteg då 20 000 kronor. Därav den stora röda pajbiten i Sverigedemokraternas intäktsuppgifter för 2010:

Sverigedemokraterna intäktsfördelning 2010

TT skriver i dag om SD:s anonyma bidrag – som partiet säger uppgick till 1 955 000 kronor 2010 – och lär fortsätta granska Sveriges mest slutna riksdagsparti. Anmärkningsvärt är också att SD under 2010 lyckades slussa över fyra miljoner från kommun- och landstingsnivå till riksorganisationens valfond.

Pressekreterare Martin Kinnunen sa nyligen till Öppna bidrag att partiet fortfarande motsätter sig redovisning av privata bidrag.

Även om SD släppt sina intäktsuppgifter till Öppna bidrag är partiet fortfarande riksdagens mest slutna.